Stovky absolvovaných rozhovorov s obyvateľmi Prievozu mi pomohli získať ucelený prehľad o komunálnych problémoch v Prievoze. Prievoz sa delí na viacero častí a každá z nich má iné problémy. Samozrejme nie všetko sa dá riešiť hneď a z pozície komunálneho poslanca. Základom je však poznať nálady a problémy ľudí. Tie som vypísala tak, ako mi ich občania sprostredkovali. 

PRIEVOZ

 • Výstavba – slabá informovanosť, Konopná residence, Treenium, mnohé ďaľšie projekty, ktoré popisujem vo svojich blogoch
 • Parkovanie: najmä obyvatelia Mierovej a Hraničnej ulice, veľa firiem sa usídľuje v Prievoze
 • Ihrisko na Kaštieľskej chýba osvetlenie
 • Mierová, Hraničná, chýbajú lavičky, ľudia si nemajú kde sadnúť a oddýchnuť si.
 • Gruzínska: veľa áut, jazdiace rýchlo, ďaleko obchody, chýbajúce cyklotrasy
 • Ľaliová: zlý stav chodníka, osadenie zrkadla pri vychádzaní na Telocvičnú, koše na recykláciu sú ďaleko, jednosmerka, niektorí ju nedodržiavajú
 • Parková: veľa áut, jazdiace rýchlo, osadenie merača rýchlosti alebo spomaľovačov, hluk z cesty, zlý stav chodníka
 • Farebná: koše na recykláciu stále plné, zlý stav chodníka, obyvatelia žiadajú osadenie spomaľovačov
 • Telocvičná: rýchlo jazdiace autá, ktoré si skracujú cestu, osadenie spomaľovačov, koše na recykláciu sú ďaleko, ako aj MHD
 • Chýbajúce cyklopruhy –napojenie na Mlynských nivách na cyklotrasu chýba
 • Koše na Listovej ulici – večne plné
 • Chýbajúce nočné osvetlenie, chodník, kanalizácia na Hrachovej ulici
 • Spevnenie a nový plot Rapidu na Hrachovej ulici, údržba celej ulice
 • Celkovo je problém s údržbou čistoty chodníkov a ciest
 • Chýbajúci chodník a prechod prechodcov na chodník na Mierovej ulici, ako sa odbáča na Vrakúňu
 • Chýbajúci prechod prechodcov- Stachanovská – Kaštieľska, Stachanovská – Staré záhrady, na Mierovej viac prechodov, najmä v zadnej časti na Vrakuňu
 • Kanalizačné poklopy na Mierovej, Parkovej ulici búchajú ľudom do spální
 • Autá stojace na chodníku pred Večierkou
 • Hluk zo stavby Treenium, občania nevedia, či sa bude nadstavovať, nikto s nimi nekomunikuje, narušené múry vedľajšieho rodinného domu zo stavby
 • Osadenie košov vo vútrobloku v Perle Ružinova – hluk, smrad na dolných poschodiach
 • Vykrádanie garáží v Perle Ružinova
 • Neprehľadné križovatky, osadenie zrkadiel napr. ako sa vychádza z Ľaliovej na Telocvičnú
 • Nerešpektovanie 30-tky, osadenie merača rýchlosti na Parkovú ulicu
 • Hluk z prevádzok v Perle Ružinova – ľuďom vadí herňa
 • Hraničná ulica má zlú dostupnosť na MHD, obyvatelia Nuppu žiadajú spoj
 • Problémy s neprispôsobivými občanmi v okolí Nonstopky – parku a Radničného námestia, protidrogového centra a v 66 až na Domkársku ulicu.
 • Bezbariérové chodníky chýbajú, zlý stav chodníkov
 • Zjednosmernenie niektorých ulíc napr. Stachanovskej a Čečinovej ulice, ktoré sú využívané na transférovú jazdu
 • Zlý stav ciest – Kaštieľska, Čečinová, Mierová
 • Slabá starostlivosť o zeleň a čistotu
 • Nedostatok miest v škôlke, zriadenie novej na Ružomberskej ulici
 • Výbehy pre psov doplniť v sídliskových lokalitách (Hraničná, Mierová, Perla)
 • Trasu 66 presmerovať aj cez Telocvičnú a Sysliu, aby zachytila aj túto časť Prievozu (napr. od zastávky pri Rozvoji by odbočil bus na doľava Farebnú = je dosť široká a 66. sú nízkokapacitné vozidlá = a potom na Telocvičnú vpravo a Sysliu a napojil by sa na existujúcu trasu smer Domkárska, aj jednosmerne by stačilo)
 • Neprispôsobivých občanov (vrátane robotníkov z ubytovní)  na Domkárskej častejšie kontrolovať pochôdzkami mestských policajtov, kontrolami cestovných lístkov v autobuse 66 alebo presťahovaním Centra drogových závislostí z Hraničnej) bližšie k Nemocnici Ružinov (kam aj tak sanitky viackrát denne zvážajú drogovo závislých a je to dosť problematická jazda).
 • Zastávku č.66 v smere na Domkársku presunúť od Tatrabanky oproti Tesco k Finančnej správe, o.i sú tam kamery a odbočovací pruh, korý by sa dal využiť resp. vybudovať bus pruh.. existujúca zastávka je umiestnená priamo na chodníku bezprostredne pri rodinnom dome, je tam trvalé smetisko, neprispôsobiví občania tam odhadzujú plechovky od piva a vykonávajú potrebu na verejnosti.

 

Pálenisko

 • Zatápanie ulíc napr. Jarnej, podjazdu na Parkovej ulici
 • Chýbajúce chodníky
 • Zlá dostupnosť MHD, zlé napojenie MHD do Prievozu, plánované presunutie zastávky MHD o 200 metrov
 • Čierne skládky, chýbajúce koše a stanoviská na recykláciu
 • Chýbajúci plan zóny – chaotická výstavba a chýbajúce inžinierske siete (plyn, kanalizácia)
 • Chýbajúci prechod cez vlečku na Jastrabej ulici
 • Problémy s ľuďmi bez domova
 • Slabá občianska vybavenosť
 • Chýba pešie aj dopravné napojenie na Nový Ružinov
 • Hluk, prašnosť, neinformovanosť občanov v súvislosti s výstavbou R7
 • Zlý stav ciest, chýbajúce dopravné značenie

Vlčie hrdlo

 • Zlý stav chodníkov a ciest
 • Potrebná rekonštrukcia detských ihrísk, osadenie nových lavičiek a hracích prvkov
 • Chýbajúce smetné koše, koše na psie exkrementy, koše na recykláciu
 • Údržba zelene, verejného priestranstva
 • Čierne skládky a technické pozostatky
 • Nevysporiadané pozemky, čierne stavby
 • Chýbajúca vybavenosť pre rekreáciu
 • Slabé kompetencie a možnosť niečo zmeniť MČ Ružinov – pozemky vlastní Slovnaft
 • Bezpečnosť, drogovo závislí, zrušená budova polície a slabé hliadky
 • Slabé MHD napojenie, zakrytie autobusovej zastávky
 • Problémy s parkovaním, potreba odkúpiť parkovacie miesto
 • Hluk a zápach zo Slovnaftu
 • Rajónna príslušnosť ku škole, škôlke, lekárom

MLYNSKÉ LUHY

 • Chýbajúce chodníky
 • Chýbajúce nočné osvetlenie
 • Autá skracujúce si cestu smerom na Vrakuňu, obyvatelia žiadali osadenie spomaľovačov
 • Dostupnosť MHD
 • Bezpečnosť, najmä pod diaľnicou