Matka, manželka, občianka

Narodila som sa v Prievoze, kde 31 rokov aj bývam. Na základnú školu som chodila na ZŠ Mierová, následne som študovala na GLN na Tomášikovej ulici. Po ukončení Ekonomickej univerzity v Bratislave som pracovala v neziskovej a verejnej sfére, kde som pomáhala podnikateľom pri ich rozbehu. Päť rokov ako dobrovoľník pracujem v oblasti vzdelávania.

Mojim revírom je verejný priestor

Momentálne som na rodičovskej dovolenke s mojím synom. Každodenné vychádzky a pohybovanie sa po verejných priestoroch ma utvrdilo v tom, ako veľmi na nás okolie vplýva. Keď nie je vysypaný kôš, keď chodník nie je bezbariérový, keď stojí auto na chodníku… To všetko ma dokázalo veľmi nahnevať. Povedala som si, že nebudem čakať na iných a rozhodla som sa ku veciam postaviť proaktívne. Vytvorila som platformu pre obyvateľov Prievozu, kde môžu nahlasovať výtlky, nevysypané koše, špinavé detské ihriská a iné podnety. Na dohodu pracujem ako dobrovoľný inšpektor životného prostredia pre Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, takže tieto podnety viem rýchlejšie posunúť ďalej. Podnety nahlasujem aj na iné portály. Niekoľko podnetov bolo úspešne vyriešených, čo ma teší.

Ako matka viem, že matky sa občas potrebujú poradiť a pomôcť si navzájom. Aj z toho dôvodu som založila skupinu pre mamičky z Ružinova. Všetky tieto aktivity mi ponúkajú širší obraz o tom, čo trápi nielen obyvateľov Prievozu, ale aj ostatných Ružinovčanov.

Máme tím a máme plán

Kandidujem za stranu Spolu – občianska demokracia, ktorá podporuje Matúša Valla za primátora Bratislavy. V rámci tímu Máme radi Ružinov máme kandidátku na starostku Ružinova Janu Poláčikovú. Matúš Vallo pracoval dva roky s viac ako 70 odborníkmi na Pláne Bratislava. Je zárukou pripravenosti a odbornosti.

Môj syn je štvrtou generáciou rodiny, ktorá býva v Prievoze. Aj preto mi na Prievoze záleží a mám ho rada. Prievoz je môj domov a budem hájiť jeho a Vaše záujmy. Ďakujem za Vašu dôveru a Váš hlas.